O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Małgorzata Kowalska

Prezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunkach Technologia Chemiczna oraz Zarządzanie Finansami i Marketing. Swoje kwalifikacje zawodowe dodatkowo wzbogaciła studiami podyplomowymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Zarządzanie Projektami. W 2023 roku uzyskała dyplom Executive Master of Business Administration na Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Z Grupą Kapitałową ORLEN związana jest od roku 2000, a z firmą ORLEN Asfalt od 2004 roku, gdzie swoją karierę zaczynała od stanowiska Specjalisty ds. Sprzedaży i poprzez stanowisko Menedżera ds. Kluczowych Klientów, Kierownika Działu Sprzedaży Krajowej w 2018 roku objęła stanowisko Dyrektora Biura Handlu. W tym okresie zdobyła bogatą wiedzę na temat rynku asfaltów, jak również doświadczenie w zarządzaniu zespołem i rozwijaniu strategii sprzedaży firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Jednocześnie w latach 2021-2022 pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki ORLEN Asfalt Česká republika, gdzie była również odpowiedzialna za sprzedaż asfaltów produkowanych w czeskich rafineriach w Litvinovie i Pardubicach.

Od 2022 roku pełniła funkcję Członka Zarządu w ORLEN Asfalt sp. z o.o.

W swojej karierze zawodowej brała udział w wielu znaczących projektach biznesowych, koncentrujących się na integracji i optymalizacji sprzedaży asfaltów w Grupie ORLEN oraz budowie wizerunku lidera asfaltów w Europie centralno-wschodniej. 

Danuta Dobrzeniecka

Członek Zarządu

Menadżerka z wieloletnim doświadczeniem w analizie procesów biznesowych w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach z obszaru rachunkowości i finansów. W 2021 roku uzyskała dyplom Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Z Grupą ORLEN związana od 2001 roku zawsze na stanowiskach w obszarze finansów korporacyjnych oraz zarządzenia projektami. W latach 2007-2015 pełniła funkcję Dyrektora Biura ds. Finansowo – Księgowych, a następnie Członka Zarządu ds. Finansowych w ORLEN Gaz, gdzie odpowiadała za przygotowanie i realizację polityki rachunkowości oraz prowadzenie nadzoru nad obszarem finansowym spółki.

Od 2015 roku swoją karierę zawodową kontynuuje w ORLEN Asfalt na stanowisku Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu ds. finansowych. Zasiada również w składzie Rady Nadzorczej spółki ORLEN Asfalt Česká republika.

Od 10 czerwca 2024 roku Członek Zarządu ORLEN Asfalt.