O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Paweł Wachnik

Prezes Zarządu

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki LOTOS Paliwa. Do 2016 roku prowadził doradztwo biznesowe i strategiczne w ramach własnej działalności gospodarczej. W latach 2010-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w North Food Polska. Wcześniej związany był również z takimi spółkami, jak Columbus Pro, Multikino.

W 2021 roku ukończył studia menedżerskie na Apsley Business School London.

Paweł Karlik

Członek Zarządu

Menedżer z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, projektami i procesami biznesowymi z różnych branż. W Grupie ORLEN od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu WCD Platinum Oil, a następnie Członka Zarządu ORLEN KolTrans. Wcześniej pracował m.in na stanowisku Dyrektora firmie z branży telekomunikacyjnej oraz w firmie budowlanej. Ponadto swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał w roli Doradcy Prezesa Zarządu PZU. Był także inicjatorem i założycielem firmy terapeutycznej, współpracującej z największymi placówkami medycznymi, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Małgorzata Kowalska

Członek Zarządu

Ze spółką ORLEN Asfalt związana od 2004 roku. Bogatą wiedzę i doświadczenie w handlu asfaltami zdobywała począwszy od stanowiska Menedżera ds. Kluczowych, następnie Kierownika Działu Handlu Krajowego, a od 2018 roku Dyrektora Biura Handlu. W 2021 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu spółki ORLEN Asfalt Česká republika, odpowiadającej za sprzedaż asfaltów produkowanych w rafineriach w Pardubicach i Litvinovie w Czechach.

Brała udział w wielu projektach biznesowych, związanych z integracją i optymalizacją sprzedaży asfaltów w Grupie ORLEN.