08.07.2022

ORLEN Asfalt będzie testować innowacyjne konstrukcje dróg

ORLEN Asfalt pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które znacząco mogą poprawić trwałość dróg lokalnych w Polsce. Proponowane rozwiązania mogą obniżyć koszty utrzymania dróg obciążonych ruchem lekkim i średnim oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne. Przygotowywane przez ORLEN Asfalt konstrukcje nawierzchni będą teraz testowane w ramach programu „Innowacyjne Drogi Samorządowe”.

Koncepcja nowych rozwiązań opiera się na założeniu, że przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych oraz nowoczesnych mieszanek mineralno-asfaltowych możliwe jest wykonanie cieńszych warstw nawierzchni drogi. A to w efekcie nie tylko mniej zużytego asfaltu i kruszywa, ale także mniejsze koszty produkcji i transportu tych produktów. Wybudowaną w taki sposób drogę można byłoby łatwo wzmacniać kolejnymi warstwami wraz z rosnącym obciążeniem ruchem. Nowe propozycje w zakresie technologii i grubości warstw zapewniałby poprawę jakości dróg, przy jednoczesnym potencjalnym obniżeniu kosztów jej budowy.

- Drogi powiatowe i gminne, kluczowe z punktu widzenia lokalnych społeczności, stanowią prawie 90 proc. całkowitej długości wszystkich dróg w Polsce. W ORLEN Asfalt już od 2019 roku pracujemy nad rozwiązaniami, dzięki którym drogi lokalne mogłyby być trwalsze i jednocześnie pozwoliłyby na wygenerowanie oszczędności w zakresie zużycia surowców, paliw i energii. Te dwa ostatnie aspekty są obecnie szczególnie istotne ze względu na dynamicznie zmieniające się realia ekonomiczne budowy i utrzymania dróg – mówi Paweł Wachnik, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz obliczeń konstrukcyjnych zaprezentowane przez ORLEN Asfalt spotkały się z dużym zainteresowaniem w branży drogowej. Teraz kolejnym etapem będzie testowanie tych rozwiązań już w rzeczywistych warunkach w ramach programu „Innowacyjne Drogi Samorządowe”. To inicjatywa ORLEN Asfalt, której głównym celem jest poprawa jakości i rozwój dróg samorządowych w Polsce. Udział w programie pozwala poszerzyć wiedzę na temat stosowania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w technologii budowy dróg samorządowych. Więcej informacji na ten temat na www.innowacyjnedrogi.pl.