Oferta

Cennik

Ceny netto obowiązujące od 3 grudnia 2023 r.

    FCA Płock FCA Trzebinia FCA Gdańsk
Asfalty drogowe 35/50 2 290 PLN/t - 2 290 PLN/t
  50/70 2 290 PLN/t - 2 290 PLN/t
  70/100 2 290 PLN/t - 2 290 PLN/t
  100/150 2 300 PLN/t - 2 300 PLN/t
  160/220 2 310 PLN/t - 2 310 PLN/t
Asfalty modyfikowane ORBITON 25/55-60* (30B) 2 790 PLN/t 2 920 PLN/t -
  ORBITON 45/80-55* (80B) 2 850 PLN/t 2 980 PLN/t -
  ORBITON 45/80-65* (80C)** 3 010 PLN/t 3 140 PLN/t -
  MODBIT 25/55-60* (30B) - - 2 790 PLN/t
  MODBIT 45/80-55* (80B) - - 2 850 PLN/t
  MODBIT 45/80-65* (80C)** - - 3 010 PLN/t
Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON 45/80-80*(HiMA)** 3 270 PLN/t 3 400 PLN/t -
  ORBITON 25/55-80*(HiMA)** 3 270 PLN/t 3 400 PLN/t -
  ORBITON 65/105-80*(HiMA)** 3 270 PLN/t 3 400 PLN/t

-

Ceny netto obowiązujące od 3 marca 2024 r.

    FCA Płock FCA Trzebinia FCA Gdańsk
Asfalty drogowe 35/50 2 220 PLN/t - 2 220 PLN/t
  50/70 2 220 PLN/t - 2 220 PLN/t
  70/100 2 220 PLN/t - 2 220 PLN/t
  100/150 2 230 PLN/t - 2 230 PLN/t
  160/220 2 240 PLN/t - 2 240 PLN/t
Asfalty modyfikowane ORBITON 25/55-60* (30B) 2 680 PLN/t 2 810 PLN/t -
  ORBITON 45/80-55* (80B) 2 730 PLN/t 2 860 PLN/t -
  ORBITON 45/80-65* (80C)** 2 920 PLN/t 3 050 PLN/t -
  MODBIT 25/55-60* (30B) - - 2 680 PLN/t
  MODBIT 45/80-55* (80B) - - 2 730 PLN/t
  MODBIT 45/80-65* (80C)** - - 2 920 PLN/t
Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON 45/80-80*(HiMA)** 3 180 PLN/t 3 310 PLN/t -
  ORBITON 25/55-80*(HiMA)** 3 150 PLN/t 3 280 PLN/t -
  ORBITON 65/105-80*(HiMA)** 3 150 PLN/t 3 280 PLN/t

-

* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych