Informacje techniczne

Temperatury technologiczne

Asfalty drogowe

Specyfikacja

Asfalt drogowy

PN-EN 12591 zał. NA

20/30

35/50

50/70

Temperatura [°C]

Laboratorium

Temperatura zagęszczania próbek Marshalla/w prasie żyratorowej

155 - 160

140 - 145

135 - 140

Temperatura składników na otaczarni

Pompowanie asfaltu

> 140

> 130

> 130

Magazynowanie asfaltu na otaczarni krótkotrwałe

≤  190

≤  190

≤  200 **)

≤  190

≤ 200 **)

Temperatura kruszywa w czasie produkcji mma
(powyżej temp. produkcji mma)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

Temperatura gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki

Beton asfaltowy

≤ 185

≤ 180

≤ 175

SMA

--

--

≤  175

Asfalt porowaty

--

--

--

Asfalt lany

< 230 *)

< 230 *)

--

Temperatura na budowie

Minimalna temperatura dostarczonej mieszanki na budowę
w koszu rozkładarki

150

145

140

Temperatura końca efektywnego zagęszczania 

> 120

> 115

> 110

*)czas przebywania mieszanki asfaltu lanego w kotle w podanej temperaturze do 12 h, dopuszcza się wyższą temperaturę asfaltu lanego, do 250°C jeśli czas przebywania w kotle nie przekroczy 5 h

**)maksymalna temperatura w zbiorniku 200°C tylko w wyjątkowych przypadkach dostaw z rafinerii asfaltu o takiej temperaturze

Asfalty modyfikowane

Specyfikacja

Asfalt modyfikowany polimerami

PN-EN 14023:2011 zał. NA

ORBITON
10/40-65

ORBITON
25/55-60

ORBITON
45/80-55

ORBITON
45/80-65

ORBITON
65/105-60

Temperatura [°C]

Laboratorium

Temperatura zagęszczania próbek Marshalla/w prasie żyratorowej

150 - 155

145 - 150

145 - 150

150 - 155

145 - 150

Temperatura składników na otaczarni

Pompowanie asfaltu

> 150

> 150

> 150

> 150

> 150

Magazynowanie asfaltu na otaczarni krótkotrwałe

≤  190

≤  190

≤  190

≤  190

≤  190

Temperatura kruszywa w czasie produkcji mma 
(powyżej temp. produkcji mma)

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

Temperatura gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki

Beton asfaltowy

≤ 185

≤ 185

≤ 185

≤ 185

≤ 185

SMA

--

≤ 185

≤ 185

≤ 185

≤ 185

Asfalt porowaty

--

--

≤ 185

≤ 185

≤ 185

Asfalt lany

< 230 *)

< 230 *)

< 230 *)

--

--

Temperatura na budowie

Minimalna temperatura dostarczonej mieszanki na budowę
w koszu rozkładarki

160

150

150

155

150

Temperatura końca efektywnego zagęszczania 

> 125

> 120

> 120

> 125

> 120

*)czas przebywania mieszanki asfaltu lanego w kotle w podanej temperaturze do 8 h, dopuszcza się wyższą temperaturę asfaltu lanego, do 250°C jeśli czas przebywania w kotle nie przekroczy 4 h