Informacje techniczne

Zakładowa Kontrola Produkcji

Od 2006 roku zakłady produkcyjne w Płocku i Trzebini posiadają certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji dla asfaltów modyfikowanych ORBITON. Certyfikaty są częścią systemu oceny zgodności 2+.

System ZKP, w większości oparty na funkcjonującym ISO 9001, jest systemem pełnej kontroli przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży wyrobów budowlanych jakim są asfalty. Każde miejsce produkcji audytowane jest corocznie przez zewnętrznego audytora, a certyfikat ZKP odnawiany.

Właściwości gotowych wyrobów kontrolowane są przez niezależne laboratorium, akredytowane wg normy PN-EN ISO 17025.

Certyfikaty ZKP - Produkcja Płock i Gdańsk

Certyfikaty ZKP - Produkcja Trzebinia