O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Asfalt

Filip Wojtas

Przewodniczący rady nadzorczej

Urszula Majek-Moch

Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej

Roman Piotr Wojciechowski

Członek rady nadzorczej

Maciej Jan Łukijańczuk

Członek rady nadzorczej

Anna Katarzyna Chmiel

Członek rady nadzorczej

Marcin Jan Emilewicz

Członek rady nadzorczej

Janusz Kogut

Członek rady nadzorczej