O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Asfalt

Filip Wojtas

Przewodniczący rady nadzorczej

Urszula Majek-Moch

Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej

Roman Piotr Wojciechowski

Członek rady nadzorczej

Maciej Jan Łukijańczuk

Członek rady nadzorczej

Anna Katarzyna Chmiel

Członek rady nadzorczej

Janusz Kogut

Członek rady nadzorczej