Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Asfalt sp. z o.o.
Ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000044178
NIP: 628-18-76-045
Kapitał zakładowy: 60.635.000 zł
REGON: 273096528

BDO nr 000110886​

Telefony stacjonarne

+48 242 56 98 74

Faks

+48 243 67 91 09