o firmie

Wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych

​Mieszanki betonu asfaltowego AC WMS P i AC WMS W z asfaltami twardymi: 20/30, BITREX 20/30, BITREX 35/50 i modyfikowanymi ORBITON 10/40-65 oraz ORBITON 25/55-60, należy wbudowywać z największą dopuszczalną projektem grubością warstwy. Dzięki temu polepszone zostaną warunki temperaturowe zagęszczania.

Podczas wbudowywania mieszanek na podłożu o podwyższonej temperaturze (świeżo wbudowanej warstwie) należy starannie kontrolować temperaturę w środku grubości wbudowywanej warstwy. Nie zaleca się stosowania termometrów bezkontaktowych, ale wyłącznie termometry ze stalowym trzpieniem umożliwiające zagłębienie w głąb warstwy. W przypadku, gdy temperatura wbudowywanej mieszanki jest bardzo wysoka (a mieszanka stygnie bardzo powoli) nie należy rozpoczynać wałowania aż do momentu spadku temperatury umożliwiającej rozpoczęcie zagęszczania. W podobny sposób należy postępować, gdy mieszanka układana jest na gorącym podłożu (gorącej poprzedniej warstwie).

Mieszanka asfaltu lanego z asfaltem 20/30 i ORBITON 10/40-65, ze względu na dużą lepkość, nie powinna być rozkładana ręcznie. Zalecane jest stosowanie mechanicznego sprzętu do wbudowywania oraz dodatków obniżających temperaturę wbudowywania.