Informacje techniczne

Asfalty modyfikowane

W lipcu 2006 roku rozpoczęliśmy prace rozruchowe nowej instalacji do modyfikacji asfaltów drogowych. Instalacja ta jest pierwszą tego typu inwestycją na terenie płockiego kombinatu. Została wybudowana w latach 2004-2006 i jest jedną z największych tego typu w Europie. Schemat instalacji wykonany jest w układzie klasycznym: zbiorniki asfaltów bazowych, młyn ścinający polimer, dojrzewalniki i zbiorniki produktów gotowych.

Instalacja charakteryzuje się następującymi parametrami:

  • duża elastyczność ilościowa wydajności produkcji, sięgająca do 600 ton gotowego polimeroasfaltu na dobę,
  • zdolność do wytwarzania kilku rodzajów polimeroasfaltów, dzięki parkowi zbiorników na produkt gotowy o dużej pojemności,
  • sterowanie produkcją jest zautomatyzowane i nadzorowane przez system komputerowy DCS.

Produkcja polimeroasfaltów polega na odpowiednim wprowadzeniu polimeru do gorącego asfaltu, zmieleniu mieszaniny w młynie o dużej mocy ścinania oraz jej finalnym rozpuszczeniu i ujednorodnieniu. Efektywność poszczególnych etapów produkcji sprawdzana jest według przyjętych procedur, zgodnych z wdrożonym przez spółkę systemem ISO 9001.

Polimeroasfalty dostępne w ofercie ORLEN Asfalt są zgodne Aprobatą Techniczną IBDiM lub normą PN-EN 14023 dla serii produktowej o nazwie handlowej ORBITON.

Możliwe jest także produkowanie innych mieszanin asfaltu z modyfikatorami według zlecenia klienta.

Technologia produkcji została opracowana i jest nadzorowana przez wewnętrzny Dział Technologii, Badań i Rozwoju, który także opracowuje receptury nowych produktów.

Instalacja do modyfikacji asfaltów w Trzebini należy do najstarszych tego typu instalacji w Polsce. Pierwsze uruchomienie produkcji elastomeroasfaltów, pod nazwą Elastofalt RT nastąpiło w Rafinerii Trzebinia w 1994 roku. Po przerwie w latach 2001-2002, ponowne uruchomienie produkcji nastąpiło w 2003 roku, już w ramach spółki ORLEN Asfalt.