Informacje techniczne

Aktualne dane o lepkości asfaltów

Lepkość asfaltów jest jedną z ważniejszych właściwości technologicznych i użytkowych. W tablicy przedstawiono ostatnie wyniki badań lepkości asfaltów produkowanych przez ORLEN​.

Rodzaj lepkości​

kinematyczna

dynamiczna

Dokument odniesienia

PN-EN 12595

PN-EN 12596

ASTM D4402

Parametry sprzętu

-

-

-

Jednostka

mm2/s

Pa·s

Pa·s

Temperatura badania

135ºC

60ºC

90ºC

135ºC

20/30

1491

2925

54,35

1,42

35/50

766

656

18,29

0,70

50/70

494 270

9,31

0,49

70/100

346

138

8,20

0,33

100/150

275

80,4

3,91

0,26

160/220

216

52,3

2,95

0,21

​ORBITON 10/40-66 ​- ​- ​119,00 2,40​

ORBITON 25/55-60

-

-

75,48

1,88

ORBITON 45/80-55

-

-

46,16

1,32

​ORBITON 45/80-65 ​- ​- 89,39 1,80

Metoda badania

lepkościomierz typu kapilarnego

próżniowa kapilara

lepkościomierz obrotowy Brookfielda