O firmie

Jesteśmy jednym z największych w Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego, wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. Rozwijamy nowoczesne i energooszczędne technologie, które obniżają koszty inwestycji, poprawiają trwałość i bezpieczeństwo dróg. Nasze produkty rocznie trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie.

Spółka należy do Grupy ORLEN i jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. Od 2012 roku ORLEN Asfalt jest właścicielem czeskiej spółki ORLEN Asfalt Česká republika, zajmującej się sprzedażą asfaltów produkowanych w Litvinovie i Pardubicach. W 2019 roku Grupa ORLEN sprzedała 1,56 mln ton asfaltów, co jest najlepszym wynikiem w historii aktywności firmy na rynku. Prawie połowę tej sprzedaży zrealizowała spółka ORLEN Asfalt.

W ramach segmentu asfaltowego Grupy ORLEN dostarczamy produkty z pięciu ośrod​ków produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (Płock, Trzebinia), Czechach (Pardubice, Litvinov) oraz na Litwie (Możejki). Naszym celem jest  zapewnienie dostaw asfaltów na inwestycje drogowe w Polsce, wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz rozwój innowacyjnych technologii asfaltowych.

W ofercie ORLEN Asfalt znajdują się tradycyjne asfalty drogowe oraz asfalty przeznaczone do dróg wymagających bardzo dużej wytrzymałości – modyfikowane polimerami oraz wysokomodyfikowane.

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

O firmie

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium, które obrazuje dotychczasową historię naszej spółki.

Aktualności