O firmie

Spółka należy do zintegrowanego koncernu multienergetycznego ORLEN i jest jednym z największych w Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego, wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. Co roku nasze produkty trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie. Zgodnie z przyjętą strategią, aktywność handlowa ORLEN Asfalt koncentruje się głównie na rynku polskim, gdzie realizujemy ok. ponad 70 proc. sprzedaży.

W ramach segmentu asfaltowego Grupy ORLEN dostarczamy produkty z sześciu ośrod​ków produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce (Płock, Gdańsk, Trzebinia), Czechach (Litvinov, Pardubice) oraz na Litwie (Możejki). Rozwój technologiczny i konsolidacja sprzedaży pozwalają nam zapewnić dostępność asfaltów zgodnie z oczekiwaniami rynków. W latach 2017-2022 (przed połączeniem z Grupą LOTOS) Grupa ORLEN realizowała kontrakty średnio na poziomie ok. 1,5 mln ton asfaltów rocznie.

Od 2003 roku ORLEN Asfalt to również lider w dziedzinie rozwoju technologii asfaltowych:

  • zrealizowaliśmy ponad 100 projektów badawczych,
  • wdrożyliśmy 16 nowych produktów,
  • współpracujemy z samorządami i jednostkami akademickimi w zakresie rozwoju technologii asfaltowych przyjaznych środowisku,
  • jesteśmy autorami 17 edycji Poradników Asfaltowych w czterech wersjach językowych.
O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

O firmie

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium, które obrazuje dotychczasową historię naszej spółki.

Aktualności