22.03.2024

III Forum Dni Asfaltu: Zabezpieczenie dostępności asfaltów na rynku krajowym to dla nas priorytet

Przedstawiciele branży drogowej dyskutowali o wyzwaniach dla tego sektora gospodarki podczas konferencji „Forum Dni Asfaltu”, która odbyła się w Żninie od 18 do 20 marca br. Grupa ORLEN, jako wiodący dostawca asfaltów na rynku polskim, szczególnie przy przewidywanej w najbliższych latach kulminacji robót drogowych deklaruje gotowość do zabezpieczenia dostaw tych produktów na inwestycje drogowe w Polsce.

Tegoroczna edycja „Forum Dni Asfaltu” cieszyła się rekordową frekwencją. W spotkaniach, rozmowach, panelach i dyskusjach w Żninie wzięło udział ponad 250 uczestników. Obecni na wydarzeniu przedstawiciele administracji publicznej, firm wykonawczych oraz dostawców materiałów i usług dyskutowali zarówno o aktualnej sytuacji rynkowej w budownictwie drogowym oraz logistyce asfaltów, jak również o najważniejszych zagadnieniach prawnych i technologicznych w kontekście europejskiego „Zielonego Ładu”. Podczas debaty, poświęconej sytuacji budownictwa drogowego w Polsce, wszyscy eksperci byli zgodni, że Polskę czeka intensywny okres rozwoju krajowej infrastruktury drogowej.

- Branża drogownictwa wchodzi w kulminacyjny etap pod względem intensywności wykonywanych robót drogowych. To wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na asfalty. Grupa ORLEN i ORLEN Asfalt, będące głównymi dostawcami asfaltów na polskim rynku, są w stanie sprostać temu wyzwaniu. W minionym roku wypracowaliśmy mechanizmy, które umożliwiają nam zwiększenie dostępności asfaltów. Zwiększyliśmy produkcję krajową, która w 80 proc. trafiła na polskie inwestycje. Ponadto, dzięki synergii w Grupie ORLEN, możemy zaoferować naszym klientom również dostawy asfaltów z Czech czy Litwy. ORLEN Asfalt jest aktywny również na rynkach zagranicznych, jednak to zabezpieczenie dostępności asfaltów na rynku krajowym jest naszym priorytetem – mówił Paweł Wachnik, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Branża drogownictwa w Polsce staje również przed wyzwaniami, jakie niosą ze sobą wymagania „Zielonego Ładu”. Eksperci spodziewają się, że w przetargach w najbliższych latach coraz większy nacisk kładziony będzie na stosowanie rozwiązań, które będą wspierały dekarbonizację drogownictwa. To oznacza możliwie jak największe wykorzystanie materiałów z recyklingu, stosowanie produktów obniżających ślad węglowy, czy wydłużanie cykl życia nawierzchni. W Grupie ORLEN dostępne są już technologie asfaltowe, które spełniają takie wymagania jednocześnie wpisując się w trendy „Zielonego Ładu”.

- ORLEN Asfalt już od kilku lat rozwija technologie asfaltowe, które pozwalają na ograniczenie oddziaływania budownictwa drogowego na środowisko naturalne. W naszej ofercie można znaleźć m.in. asfalty wysokomodyfikowane, które wyraźnie zwiększają trwałość konstrukcji nawierzchni i tym samym wydłużają cykl jej życia w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. W ostatnim czasie rozwinęliśmy także technologię specjalnych asfaltów, przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych z dużą zawartością granulatu asfaltowego, pochodzącego z recyklingu starych nawierzchni asfaltowych. Dodatkowo, rozwijająca się gama naszych produktów WMA (warm mix asphalt) również wspiera ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 w procesie realizacji inwestycji drogowych. Wszystkie te technologie wpisują się w „zielone” wymagania, przed których wdrożeniem stoi obecnie europejskie drogownictwo – powiedziała Wiktoria Baranowska, Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt.

Organizatorem konferencji „III Forum Dni Asfaltu” był Polski Kongres Drogowy, a partnerem Strategicznym wydarzenia - ORLEN Asfalt.

Materiały prasowe: