13.11.2023

Wstrzymana sprzedaż asfaltów z rafinerii w Płocku

W poniedziałek rano w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku doszło do krótkotrwałego pożaru zbiornika z surowcem do produkcji asfaltów. Dzięki błyskawicznej akcji Zakładowej Straży Pożarnej oraz innych służb Koncernu, pożar został natychmiast ugaszony. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał i nie miało ono wpływu na środowisko. Zarówno produkcja jak i dystrybucja asfaltów została wstrzymana do czasu potwierdzenia sprawności infrastruktury.

Mając na względzie utrzymanie ciągłości dostaw asfaltów na potrzeby inwestycji drogowych w Polsce, ORLEN Asfalt analizuje możliwość zwiększenia dostępności produktu z innych ośrodków produkcyjnych wchodzących w skład Grupy ORLEN. Spółka ORLEN Asfalt dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ dzisiejszego zdarzenia na dystrybucję asfaltów do naszych klientów.