O firmie

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium, które obrazuje dotychczasową historię naszej spółki.

1963

Zakończono budowy instalacji periodycznej do produkcji asfaltów. 

Sierpień 1965

Na Oddziale Oksydacji Asfaltów rozpoczęto produkcję asfaltu przemysłowego. Wyprodukowano i wysłano do odbiorcy pierwszą partię asfaltu drogowego.

1966

Rozpoczęto budowę drugiej wytwórni asfaltu i montaż 4 oksydatorów i 3 zbiorników na asfalt.

Grudzień 1969

Odbył się końcowy odbiór trzeciej nitki oksydacji asfaltów co powiększyło produkcję Oddziału o 50%

Wrzesień 1970

W Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP) wyprodukowano milionową tonę asfaltu (w 5 lat od uruchomienia oddziału).

1974

MZRiP są głównym dostawcą asfaltu na rynek krajowy i pokrywają ponad 80% jego zapotrzebowania.

1974

Wybudowano i oddano do użytku pierwszy piec do bezpośredniego spalania gazów pooksydacyjnych.

1997

Uruchomienie instalacji BITUROX® na licencji austriackiej firmy Pörner. Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych metod otrzymywania lepiszczy z surowców podestylacyjnych z ropy naftowej.

Lipiec 2003

Rejestracja spółki pod nazwą ORLEN Asfalt.

2006

Otwarto instalację do produkcji asfaltów modyfikowanych w Płocku. Jest to jedna z największych i najnowocześniejszych instalacji do produkcji polimeroasfaltów w Europie. Jakość produktów znajduje się pod stałą kontrolą. Konstrukcja ciągu technologicznego pozwala także na zwiększoną elastyczność produkcyjną i wytwarzanie mieszanin asfaltu z modyfikatorami według indywidualnego zlecenia klienta. 

Październik 2012

ORLEN Asfalt kupił 100% udziałów spółki Paramo Asfalt. Umowa, dzięki której ORLEN Asfalt stał się jedynym właścicielem Paramo Asfalt, została podpisana w Pradze przez przedstawicieli obu spółek. Spółka Paramo Asfalt funkcjonuje pod nową nazwą ORLEN Asfalt Česká republika.

Kwiecień 2013

Rejestracja oddziału w Rumunii, z siedzibą w Bukareszcie, pod nazwą ORLEN Asfalt sp. z o.o. PLOCK - Sucursala Bucuresti.

Maj 2014

Oficjalne otwarcie nowego asfaltowego terminala kolejowego w rumuńskim Floreşti. Inwestycja była wynikiem współpracy pomiędzy ORLEN Asfalt i firmą Terminal Group.

Styczeń 2015

ORLEN nabył aktywa produkcyjnie zlokalizowane w Płocku wraz z logistyką od ORLEN Asfalt w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Materiały do pobrania: