20.06.2024

O zrównoważonym budownictwie na Kongresie Infrastruktury Polskiej

Rozwijane w Grupie ORLEN technologie asfaltowe wspierają dekarbonizację branży drogowej. Okazją do zaprezentowania rozwiązań stosowanych przez ORLEN Asfalt był Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbył się w Warszawie. Spółka była partnerem jednego z paneli, podczas którego dyskutowano m.in. o kryteriach zielonych zamówień publicznych w UE dotyczących projektowania, budowy i utrzymania dróg. 

Kongres Infrastruktury Polskiej odbył się po raz dwunasty. W warszawskim Centrum Nauki Kopernik omawiane były kluczowe problemy stojące przed branżą. Wśród nich są wyzwania związane z zapewnieniem kadr dla budownictwa, wyrównywaniem dysproporcji między drogami i koleją, a także stabilnym finansowaniem inwestycji. Kongres otworzył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, jak duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski ma rozwój infrastruktury transportowej.

Jeden z paneli kongresu poświęcono zrównoważonemu budownictwu drogowemu. Przed rozpoczęciem dyskusji Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt, Wiktoria Baranowska, zaprezentowała rozwijane w Grupie ORLEN technologie asfaltowe, wspierające dekarbonizację drogownictwa. Jedną z nich jest wykorzystanie destruktu asfaltowego do budowy nowych dróg, co – jak podkreślała Wiktoria Baranowska – wpisuje się w kryteria zielonych przetargów UE. Podczas panelu padały argumenty, że inwestycje w branży związanej z budową dróg muszą w przyszłości uwzględniać aspekty środowiskowe, ale wszelkie regulacje w tym zakresie muszą być wdrażane systemowo.

- Stosowanie kryteriów zielonych zamówień jest w Polsce dobrowolne, więc póki co wdrażanie ekologicznych technologii asfaltowych w obszarze projektowania, budowy i utrzymania dróg nie jest powszechne. Według badań, które prowadzimy w ORLEN Asfalt, prawie połowa projektantów dróg pytanych o tego typu technologie asfaltowe, wskazała na wykorzystanie destruktu asfaltowego, pochodzącego z recyklingu starych nawierzchni do budowy nowych dróg. Grupa ORLEN posiada w swojej ofercie produkty wspierające wykorzystanie tej technologii. Tym samym chcemy pokazać, że ekologiczne rozwiązania w obszarze asfaltów są w Polsce rozwijane, wdrażane w rafineriach i możliwe do zastosowania na drogach. Decyzje w tej sprawie podejmuje jednak projektant, inwestor lub ewentualnie wykonawca drogi – powiedziała Wiktoria Baranowska, Dyrektor Biura Badań Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt.

Przedstawicielka spółki wymieniła również kilka czynników, które ograniczają wykorzystanie technologii  asfaltowych wspierających dekarbonizację drogownictwa.

- Z naszych badań wynika, że najczęściej są to pewne wytyczne ze strony inwestora, które polegają na ograniczaniu wydatków na inwestycje, bez brania pod uwagę kosztów w całym cyklu życia nawierzchni. Projektanci wskazują także brak zaufania do technologii innych, niż te opisane w katalogach, wytycznych i wzorcowych specyfikacjach. Dzisiaj Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych nie uwzględnia na przykład asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA, przez co projektanci boją się sięgać po tę technologię. Tymczasem pozwala ona nie tylko wydłużyć cykl życia nawierzchni, ale także – dzięki ograniczeniu grubości warstw asfaltowych - zmniejszyć ilość produkowanych i transportowanych materiałów. To przekłada się dodatkowo na ograniczenie zużycia energii i emisji szkodliwych gazów – powiedziała Wiktoria Baranowska.

XII Kongres Infrastruktury Polskiej został zorganizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.W wydarzeniu uczestniczyło ponad 700 osób reprezentujących zarówno inwestorów, jak i wykonawców z branży budownictwa infrastrukturalnego.

Materiały prasowe: