03.06.2024

Młodzi drogowcy odwiedzili Zakład Produkcyjny ORLEN S.A. w Płocku

Studenci Politechniki Łódzkiej uczestniczyli w minionym tygodniu w jednodniowych warsztatach zorganizowanych w Płocku przez ORLEN Asfalt. Podczas zajęć przyszli drogowcy poznali rodzaje i zastosowanie asfaltów oraz procesy technologiczne, które towarzyszą produkcji lepiszcza asfaltowego. 

Oprócz części teoretycznej, w ramach warsztatów, najlepsi studenci Politechniki Łódzkiej odwiedzili instalację do produkcji asfaltów. Uczestniczyli też w wycieczce po Zakładzie Produkcyjnym ORLEN S.A. w Płocku.

ORLEN Asfalt od lat współpracuje z krajowymi politechnikami w ramach projektów badawczych nad technologiami asfaltowymi, prowadzonych przez Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji spółki. Aktywność ORLEN Asfalt nie ogranicza się jednak tylko do obszarów biznesowych. Spółka jest głównym partnerem ogólnopolskich warsztatów dla studentów drogownictwa o nazwie Latający Uniwersytet Drogowy które nieprzerwanie prowadzone są od 2018 r. Firma realizuje również inne aktywności, które pozwalają młodym drogowcom na poszerzanie swojej wiedzy o aspekty wykraczające poza program studiów, szczególnie z zakresu technologii asfaltowych.