13.12.2023

Odcinek doświadczalny z nowym rodzajem asfaltów ORBITON RC

ORLEN Asfalt wszedł w ostatni etap prac nad asfaltami do mieszanek mineralno-asfaltowych z dużą zawartością destruktu asfaltowego. Po próbach laboratoryjnych, spółka dostarczyła nowy asfalt na odcinek doświadczalny, realizowany na drodze wojewódzkiej 505 w okolicach Fromborka. Nowe asfalty ORBITON RC mają pojawić się w ofercie spółki w pierwszym kwartale przyszłego roku.

ORLEN Asfalt już od kilku lat rozwija technologie asfaltowe, których celem jest ograniczenie zużycia energii i emisji CO2 w procesie realizacji inwestycji drogowych. Aktualnie spółka testuje asfalty, mające ułatwić firmom budowalnym zastosowanie przy budowie i remontach dróg dużych ilości destruktu asfaltowego, czyli asfaltu i kruszyw odzyskanych ze starych nawierzchni. Po zakończeniu prób laboratoryjnych, w październiku tego roku na drodze wojewódzkiej 505 w okolicach Fromborka ułożony został testowy odcinek nowej nawierzchni, w której skład, oprócz kruszywa, weszło 25 proc. granulatu asfaltowego oraz specjalny asfalt modyfikowany ORBITON RC, dostarczony przez ORLEN Asfalt.

– Dzięki połączeniu materiałów pochodzących z recyklingu z naszymi asfaltami, nowo powstałe drogi pod względem jakościowym w niczym nie ustępują drogom wybudowanym całkowicie z nowych materiałów. Recykling nawierzchni asfaltowych jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Pozwala on firmom realizującym inwestycje drogowe na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, czyli asfaltu i kruszywa oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu energochłonności procesu budowlanego – mówi Paweł Wachnik, prezes ORLEN Asfalt.

ORBITON RC to asfalty modyfikowane polimerami, dedykowane do zastosowania w mieszankach z granulatem asfaltowym, otrzymanym z recyklingu starych nawierzchni asfaltowych. W połączeniu z odpowiednią ilością granulatu w mieszance mineralno-asfaltowej wykazują właściwości tradycyjnego asfaltu modyfikowanego ORBITON 25/55-60. Co więcej, ich stosowanie nie wymaga żadnych modyfikacji wytwórni mas bitumicznych, a produkcja i wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych odbywa się w standardowy sposób.

Szacuje się, że w Polsce udział materiałów z recyklingu w nowo powstałej nawierzchni drogowej może wynosić nawet 60 proc., a oszczędności związane z ich wykorzystaniem mogą osiągnąć ponad 400 mln zł rocznie.

ORLEN Asfalt jest jednym z największych w Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego, wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych. Produkty spółki trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie, jednak zgodnie z przyjętą strategią, aktywność handlowa ORLEN Asfalt koncentruje się głównie na rynku polskim, gdzie realizowane jest ok. ponad 80 proc. sprzedaży.

Materiały prasowe: