26.05.2023

ORLEN reaguje na zwiększone zapotrzebowanie na asfalty

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż asfaltów z rafinerii w Płocku i Trzebini wzrosła o blisko 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Sprzyjała temu dobra koniunktura w polskim drogownictwie oraz spadek importu asfaltów do Polski.

– Celem ORLEN Asfalt, jako firmy odpowiadającej za sprzedaż asfaltów w Grupie ORLEN, jest zabezpieczenie dostępności naszych produktów na rynku polskim. Mamy świadomość, jak ważna jest realizacja inwestycji drogowych w naszym kraju, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować oczekiwaną przez krajowych odbiorców podaż asfaltów  – mówi Paweł Wachnik, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Przyczyną wzrostu zainteresowania asfaltami w tym okresie była korzystna koniunktura w branży budownictwa drogowego oraz  spadek importu asfaltów, który w 2022 roku pokrywał ok. 15 proc. zapotrzebowania na polskim rynku. Ponad 70 proc. importu stanowiły dostawy z Niemiec. Według najnowszych danych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w pierwszym kwartale bieżącego roku wielkość importu zza naszej zachodniej granicy spadła o blisko 80 proc.

– Obserwujemy znaczący spadek importu asfaltów do Polski. Firmy wykonawcze, które wcześniej korzystały głównie ze źródeł zagranicznych, zwracają się do nas z zapytaniem o dostępność produktu. W pierwszej kolejności realizujemy dostawy dla klientów, z którymi mamy już podpisane kontrakty, jednak staramy się zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie w kraju poprzez ograniczenie eksportu oraz kierując do Polski nadwyżki produktów z rafinerii w Czechach oraz na Litwie wykorzystując synergię w Grupie ORLEN – mówi Małgorzata Kowalska, Członek Zarządu ORLEN Asfalt.

Grupa ORLEN prowadzi sprzedaż asfaltów z sześciu ośrodków produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce (Płock, Trzebinia, Gdańsk), w Czechach (Pardubice, Litvinov) oraz na Litwie (Możejki). W ostatnich 5 latach, przed połączeniem z Grupą LOTOS, sprzedaż asfaltów przez Grupę ORLEN kształtowała się średnio na poziomie ok. 1,5 mln ton rocznie. Jeśli chodzi o asfalty pochodzące z rafinerii w Gdańsku, to w okresie od stycznia do końca marca tego roku całość produkcji odebrała spółka UNI-BITUMEN, zgodnie z założeniami środków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską podczas procesu połączenia ORLEN i Grupy LOTOS. UNI-BITUMEN, jako spółka niezależna od ORLEN, realizuje własne cele biznesowe.

Roczne zapotrzebowanie na asfalt w Polsce szacuje się na ok. 1,2 mln ton.