04.12.2023

ORLEN Asfalt przeprowadził warsztaty dla studentów drogownictwa

Dla najlepszych studentów Wydziału Budownictwa i Architektury i członków Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej ORLEN Asfalt przygotował w listopadzie br. warsztaty, połączone ze zwiedzaniem Zakładu Produkcyjnego ORLEN w Płocku.

ORLEN Asfalt już od wielu lat wspiera proces kształcenia młodych inżynierów budownictwa drogowego. Spółka jest głównym partnerem projektu Latający Uniwersytet Drogowy. Jego celem jest wymiana oraz przekazywanie najzdolniejszym studentom drogownictwa doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego, które niejednokrotnie wykraczają poza zakres programu zajęć na uczelniach. Do tej pory odbyło się już sześć edycji warsztatów: w Białymstoku, Lublinie, Gdańsku i Rzeszowie.

- Grupa ORLEN to największy producent asfaltów w Europie Środkowej. Jesteśmy nie tylko liderem sprzedaży, ale również rozwoju technologii asfaltowych. Dlatego zawsze chętnie dzielimy się naszymi bogatymi doświadczeniami nie tylko z branżą drogową, ale również ze studentami, którzy już wkrótce będą tworzyć polskie drogownictwo. Jesteśmy przekonani, że takie inicjatywy zaprocentują w przyszłości i przysłużą się również promocji kierunków drogownictwa wśród młodych osób – powiedział Paweł Karlik, Członek Zarządu ORLEN Asfalt.

W listopadzie ORLEN Asfalt zaprosił najlepszych studentów Wydziału Budownictwa i Architektury i członków Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej na warsztaty, połączone ze zwiedzaniem Zakładu Produkcyjnego ORLEN. Podczas wizyty studenci poznali mechanizmy przerobu ropy naftowej, specyfikę poszczególnych instalacji produkcyjnych zarówno tych istniejących, jak i tych w budowie np.: Kompleksu OLEFINY III. Dodatkowo część merytoryczna spotkania pozwoliła studentom poszerzyć wiedzę z zakresu produkcji i zastosowania asfaltów, które są wykorzystywane przez firmy budowlane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a następnie do budowy dróg.