28.02.2023

ORLEN Asfalt partnerem strategicznym konferencji EATA 2023

ORLEN Asfalt został Platynowym Sponsorem konferencji EATA 2023 (European Asphalt Technology Association). Jubileuszowa 10. edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 12-14 czerwca na Politechnice Gdańskiej.

W czerwcu będzie miała miejsce 10. edycja konferencji EATA, której gospodarzem będzie Politechnika Gdańska. Organizatorzy spodziewają się uczestnictwa blisko 300 ekspertów z całego świata, którzy będą dyskutować o najnowszych osiągnięciach w obszarze technologii asfaltowych. Po raz pierwszy to prestiżowe wydarzenie odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest wyrazem uznania dla rozwoju i potencjału polskiego drogownictwa. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Infrastruktury, Ministra Edukacji i Nauki, a także Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorami konferencji jest Politechnika Gdańska oraz Fundacja Rozwoju Usług Infrastruktury Transportowej (FRUIT).

- Grupa ORLEN jest jednym z liderów rozwoju produktów asfaltowych w Europie Środkowej. Mamy na koncie liczne wdrożenia produktowe i technologiczne, prowadzimy badania, mające na celu poprawę trwałości nawierzchni drogi, obniżenie kosztów budowy, czy ograniczenie wpływu na środowisko. Mając świadomość oddziaływania na drogownictwo, wspieramy również ważne projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym, których celem jest promocja innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii asfaltowych. Dlatego z dumą przyjęliśmy zaproszenie do współpracy przy konferencji EATA 2023, tym bardziej, że Polska będzie jej gospodarzem. To dowód na to, że rozwój polskiego drogownictwa, zarówno w obszarze infrastruktury, jak i technologii jest widoczny i doceniany w Europie – powiedział Paweł Wachnik, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

- Bardzo się cieszymy, że konferencja EATA odbędzie się właśnie w Gdańsku. Politechnika Gdańska od lat znajduje się w rankingach najlepszych uczelni technicznych na świecie. To idealne miejsce do dzielenia się i poszerzania wiedzy o technologiach drogowych. Badania na temat nawierzchni asfaltowych to ciekawy i ważny temat. Dodatkowym magnesem przyciągającym uczestników jest sam Gdańsk. Miasto o ciekawej historii, atrakcyjne dla odwiedzających – podkreśla Adam Zofka, przewodniczący konferencji EATA 2023.

Europejskie Stowarzyszenie Technologii Asfaltowych (European Asphalt Technology Association – EATA) to organizacja skupiająca inżynierów oraz naukowców, zajmujących się badaniami nad szeroko rozumianą technologią materiałów asfaltowych. Co dwa lata EATA organizuje międzynarodową konferencję naukową, która obecnie uznawana jest za najbardziej prestiżowe, cykliczne wydarzenie w Europie, dedykowane zagadnieniom technologii drogowych o zasięgu światowym. Wszystkie referaty prezentowane podczas konferencji publikowane są w prestiżowym czasopiśmie naukowym „International Journal of Road Materials and Pavement Design”. Na konferencję zapraszani są goście zarówno ze społeczności naukowo-badawczej, jak i środowiska technologiczno-wykonawczego.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2004 roku w Nottingham (Wielka Brytania) i wzięło w niej udział blisko stu ekspertów z całego świata, zaangażowanych w badania nad technologią nawierzchni asfaltowych. Od tego czasu liczba uczestników systematycznie wzrasta. Rezultatem ostatniej konferencji zorganizowanej w Wiedniu w 2021 r., w której uczestniczyło 235 osób, były 42 artykuły naukowe.

Rejestracja uczestników odbywa się na stronie internetowej: eata2023.com. Tam można również znaleźć wszystkie najnowsze informacje na temat międzynarodowej konferencji EATA 2023 w Gdańsku.

Materiały prasowe: