21.06.2023

ORLEN Asfalt na konferencji EATA 2023

Konferencja EATA (European Asphalt Technology Association) odbyła się w czerwcu na Politechnice Gdańskiej. Jest to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie naukowe w Europie, poświęcone technologii asfaltowej. Konferencja EATA ściągnęła do Gdańska 292 ekspertów z 34 krajów, co okazało się najlepszym wynikiem w historii organizacji tego wydarzenia. Platynowym Sponsorem jubileuszowej 10. edycji był ORLEN Asfalt.

Uczestnicy mogli wysłuchać 42 wykładów, zapoznać się z 32 artykułami naukowymi oraz wziąć udział w 3 warsztatach RILEM. Wśród prelegentów znalazł się również przedstawiciel ORLEN Asfalt z prezentacją poświęconą wykorzystaniu asfaltów wysokomodyfikowanych w realizacji nakładek drogowych. Wszystkie referaty prezentowane podczas konferencji publikowane są w prestiżowym czasopiśmie naukowym „International Journal of Road Materials and Pavement Design”.

– ORLEN Asfalt bardzo intensywnie uczestniczy w różnych projektach i badaniach związanych z jakością asfaltów. Mamy już wiele sukcesów we wdrażaniu i rozwoju technologii asfaltowych. Obecnie prowadzimy intensywne prace nad asfaltami w aspekcie środowiskowym. W Polsce jesteśmy liderem w tego typu projektach. Uczestnictwo w konferencji EATA dało nam możliwość spojrzenia na nasze prace z szerszej perspektywy. Możemy sprawdzić, w jakich obszarach wyprzedzamy inne kraje w rozwoju technologii asfaltowych, a w jakich możemy się również czegoś nowego nauczyć. Natomiast sam fakt, że konferencja odbyła się w Polsce, potwierdza uznanie władz European Asphalt Technology Association dla rozwoju polskiego drogownictwa, zarówno w obszarze infrastruktury, jak i technologii – powiedział Paweł Wachnik, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt.

Europejskie Stowarzyszenie Technologii Asfaltowych (European Asphalt Technology Association – EATA) to organizacja skupiająca inżynierów oraz naukowców, zajmujących się badaniami nad szeroko rozumianą technologią materiałów asfaltowych. Co dwa lata EATA organizuje międzynarodową konferencję naukową, która obecnie uznawana jest za najbardziej prestiżowe, cykliczne wydarzenie w Europie, dedykowane zagadnieniom technologii drogowych o zasięgu światowym. Na konferencję zapraszani są goście zarówno ze społeczności naukowo-badawczej, jak i środowiska technologiczno-wykonawczego.

Tegoroczna edycja konferencji EATA była objęta patronatem Ministra Infrastruktury, Ministra Edukacji i Nauki, a także Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorami wydarzenia była Politechnika Gdańska oraz Fundacja Rozwoju Usług Infrastruktury Transportowej (FRUIT).