24.03.2023

II Forum Dni Asfaltu: Technologie asfaltowe pozwalają obecnie na szereg optymalizacji

Jako ORLEN Asfalt zachęcamy zarządy dróg, wykonawców oraz projektantów do stosowania rozwiązań, pozwalających na obniżanie kosztów oraz zmniejszających oddziaływanie na środowisko - mówił w swoim wystąpieniu podczas II Forum Dni Asfaltu Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt Krzysztof Błażejowski. Wydarzenie odbyło się w dniach 20-22 marca w Bukowinie Tatrzańskiej.

Dni Asfaltu to obecnie najważniejsza konferencja branży drogowej w Polsce. Jej unikalny charakter wynika z tego, że stała się platformą do spotkań przedstawicieli ze strony inwestorów, wykonawców, oraz projektantów dróg. Taka formuła pozwala na dyskusje zarówno o biznesie, jak i technologii budowy dróg.

- W ostatnich latach drastycznie zmieniły się realia ekonomiczne budowy i utrzymania dróg. Wpływ na to miało szereg czynników, w tym zaburzenia w światowej gospodarce na skutek pandemii COVID, czy wojna na Ukrainie. Dlatego wymagania obecnych czasów wymuszają intensywne poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz strukturalnych do nawierzchni asfaltowych. Celem tych zmian powinno być wygenerowanie oszczędności w zakresie zużycia surowców, paliw i energii, które są obecnie niezwykle kosztotwórcze. Technologie asfaltowe pozwalają obecnie na szereg optymalizacji, zarówno przez wybór spośród wielu rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych, jak i rodzajów lepiszczy asfaltowych. Jako ORLEN Asfalt zachęcamy zarządy dróg, wykonawców oraz projektantów do stosowania rozwiązań, pozwalających na obniżanie kosztów oraz zmniejszających oddziaływanie na środowisko – mówił Dyrektor Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt Krzysztof Błażejowski.

Wśród zaprezentowanych przez ORLEN Asfalt technologii ograniczających zużycie surowców, paliw i energii była technologia WMA (Warm Mix Asphalt), HiMA (Higly-Modified Asphalt), czy specjalne asfalty modyfikowane ORBITON RC, przeznaczone do zastosowania w połączeniu z granulatem asfaltowym, otrzymanym w wyniku frezowania zużytych nawierzchni. Są to rozwiązania, które pozwalają wygenerować oszczędności w procesie produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych, np. poprzez obniżenie temperatur produkcyjnych, czy stosowanie w konstrukcji drogi cieńszych warstw asfaltowych. Wszystkie te technologie można znaleźć w ofercie ORLEN Asfalt. Wspomniane rozwiązania wpisują się także w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która między innymi kładzie nacisk na stosowanie materiałów i technologii o zmniejszonym tzw. śladzie węglowym oraz ogólnie o mniejszym oddziaływaniu na środowisko.

Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono recyklingowi nawierzchni asfaltowych. Przytoczono m.in. wyniki Badania ilościowego dotyczącego użycia granulatu asfaltowego w Polsce, przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych w 2022 roku. Według tego raportu, wykonanie warstwy podbudowy drogi dla ruchu KR4, gdzie zastosowano ok. 15% granulatu asfaltowego tylko w podbudowie asfaltowej, może przynieść kilkadziesiąt tys. zł oszczędności na 1 km drogi.

- Asfalty ORBITON HiMA - w zależności od lokalizacji, obciążenia ruchem i innych warunków lokalnych, zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych w mieszance SMA 16 pozwalają na opracowanie konstrukcji drogi z cieńszym pakietem warstw asfaltowych.

- Asfalty WMA - to gama różnych technologii, charakteryzujących się obniżoną temperaturą wykonania nawierzchni. Głównym celem takich rozwiązań jest obniżenie emisji do 90 proc. oraz zużycia energii o 20-30 proc.

- Asfalty do recyklingu - specjalne asfalty modyfikowane polimerami z rejuvenatorem, pozwalające zachować wysoką jakość warstw asfaltowych z dużą ilością granulatu w mieszance mineralno-asfaltowej.