23.03.2023

II Forum Dni Asfaltu: Ceny asfaltu się stabilizują

- Poziomy cen asfaltów po bardzo trudnym roku 2022 wróciły niemal do poziomu sprzed wojny – mówiła Członek Zarządu ORLEN Asfalt Małgorzata Kowalska podczas II Forum Dni Asfaltu, które odbyło w dniach 20-22 marca w Bukowinie Tatrzańskiej.

Forum Dni Asfaltu to konferencja poświęcona najważniejszym tematom branży budownictwa drogowego. W tegorocznej edycji wykłady prelegentów i panele dyskusyjne koncentrowały się zarówno na sytuacji rynkowej, jak również na najważniejszych zagadnieniach rozwoju technologii budowy dróg asfaltowych. W minionym roku duży wpływ na branżę drogową miały ceny materiałów budowlanych, w tym także asfaltów. Aktualną sytuację i kierunki rozwoju rynku asfaltów w swoim wystąpieniu przedstawiła Małgorzata Kowalska, Członek Zarządu ORLEN Asfalt.

- Ceny asfaltów są kształtowane w oparciu o czynniki ekonomiczne i z uwzględnieniem warunków rynkowych. Odniesienie ich tylko do notowań ropy naftowej, jako głównego czynnika mającego wpływ, jest podejściem błędnym. Niestabilność cen w roku 2022 była wynikiem bardzo dynamicznych zmian makroekonomicznych. Polska jest rynkiem otwartym, na który trafiają również asfalty z innych kierunków, głównie z Niemiec, Czech i Węgier, co powoduje różnorodność ofert dostępnych dla klientów. W tej chwili ceny asfaltów wróciły niemal do poziomu sprzed wojny. Obserwujemy również, że sytuacja makroekonomiczna stabilizuje się, co wpłynie korzystnie na uspokojenie rynku.

Małgorzata Kowalska zaznaczyła, że przy wysokiej dynamice tych zmian w 2022 roku szczególnym zainteresowaniem wśród Klientów spółki cieszyły się kontrakty, które gwarantują im niezmienność ceny oraz dostępność produktów.

- ORLEN Asfalt już od dziesięciu lat firmom z branży budowlanej daje możliwość wyboru strategii zakupu asfaltów - po cenie bieżącej lub z gwarancją stabilności ceny nawet na okres trzech lat. W minionym roku już co czwarta dostawa asfaltów realizowana przez ORLEN Asfalt odbywała się w formule stałej ceny. W świetle konfliktu za naszą wschodnią granicą, bezpieczeństwo stabilnych dostaw od zaufanego dostawcy nabierało szczególnego znaczenia - podkreśliła Małgorzata Kowalska.

Małgorzata Kowalska podczas swojego wystąpienia powołała się również na niezależny raport przygotowany przez CAS Contract Advisory Services „Raport o sporach budowlanych w Polsce 2022 – perspektywa na rok 2023”, który informuje, że ceny asfaltu jako jedne z nielicznych materiałów budowlanych odnotowały pod koniec roku 2022 spadek. Jednocześnie podkreśliła, że Grupa ORLEN dołoży wszelkich starań, aby w nadchodzącym sezonie zagwarantować oczekiwaną przez rynek polski podaż asfaltów.

- Nasze działania handlowe koncentrują się głównie na rynku polskim, gdzie sprzedajemy blisko 70 proc. naszych produktów, pochodzących z rafinerii w Płocku i Trzebini. Zabezpieczenie rynku krajowego jest jednym z priorytetów Grupy ORLEN. Mamy świadomość, jak ważna jest realizacja inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku i jakie wyzwania ze sobą niesie mówiła Małgorzata Kowalska.

Aktualnie Grupa ORLEN prowadzi sprzedaż asfaltów z pięciu ośrodków produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce (Płock, Trzebinia), w Czechach (Pardubice, Litvinov) oraz na Litwie (Możejki). W ostatnich 5 latach Grupa ORLEN realizowała kontrakty średnio na poziomie ok. 1,5 mln ton asfaltów rocznie. Zgodnie ze przyjętą strategią, aktywność handlowa spółki koncentruje się głównie na rynku krajowym, którego wielkość szacuje się na ok. 1,2 mln ton.