19.10.2022

Latający Uniwersytet Drogowy z kolejnym rekordem!

Projekt Latającego Uniwersytetu Drogowego rośnie z każdą kolejną edycją. W tym roku w cykl warsztatów dla studentów kierunków związanych z budownictwem drogowym zaangażowało się aż sześć politechnik. Sponsorem i współorganizatorem wydarzenia, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej, był ORLEN Asfalt.

Projekt Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) został zainicjowany w 2018 roku przez pracowników Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i ORLEN Asfalt. Celem projektu była wymiana oraz przekazywanie studentom doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego, które niejednokrotnie wykraczały poza zakres programu zajęć na uczelniach.

Tegoroczna, piąta już edycja tego wydarzenia odbyła się na Politechnice Gdańskiej, a w jego organizację zaangażowało się aż sześć politechnik. Oprócz wspomnianych już uczelni, warsztaty przygotowały także Politechnika Rzeszowska, Politechnika Krakowska oraz Politechnika Śląska. Jeden z warsztatów pt. „Asfalty modyfikowane polimerami – idea i produkcja” przygotowali pracownicy Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt.

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem rozwoju i dynamiki działania Latającego Uniwersytetu Drogowego. Jesteśmy dumni, że wspieramy tę inicjatywę od samego początku. Ideą tego projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy wśród studentów z obszaru inżynierii drogowej oraz wymiana doświadczeń na zasadach wzajemności pomiędzy poszczególnymi uczelniami, kształcącymi studentów specjalności drogowej. ORLEN Asfalt będzie wspierał jakość kształcenia w tym obszarze oraz aktywnie uczestniczył w integracji środowiska drogowego – mówi Paweł Karlik, Członek Zarządu ORLEN Asfalt.

Z uwagi na unikalny charakter wydarzenia, warsztaty skierowane są do najzdolniejszych studentów uczelni, organizujących daną edycję LUD.