20.01.2022

Asfalty z Grupy ORLEN mogą być stosowane w tunelach

Mieszanki mineralno-asfaltowe z asfaltami modyfikowanymi i wysokomodyfikowanymi HiMA produkowanymi przez ORLEN Asfalt mogą być stosowane do budowy nawierzchni drogowych w tunelach. Potwierdzają to najnowsze badania przeprowadzone przez Spółkę w akredytowanym laboratorium, które jednoznacznie wykazały, że mieszanki SMA z asfaltami ORBITON i ORBITON HiMA oraz asfaltu porowatego z ORBITON HiMA spełniają wymagania GDDKiA w zakresie klasy odporności na ogień Bfl-s1.

ORLEN Asfalt w ramach prac badawczo-rozwojowych wykonał badania sprawdzające przydatność asfaltów modyfikowanych ORBITON oraz wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA w odniesieniu do wymagań stawianych przez GDDKIA materiałom wykorzystywanym do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni w tunelach drogowych. Badaniom poddano trzy mieszanki: SMA z PMB ORBITON, SMA z ORBITON HiMA oraz asfalt porowaty z ORBITON HiMA.

Wyniki badań w akredytowanym laboratorium wykazały, że mieszanki te spełniają wymagania GDDKiA w zakresie klasy odporności na ogień Bfl-s1 i mogą być rekomendowane do zastosowania w tunelach, gdzie kładzie się szczególny nacisk na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Prace badawcze prowadzone we Francji, przywoływane przez specjalistów z GDDKiA wykazały, że nawierzchnie asfaltowe nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania pożaru. Eksperymenty przeprowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej w 2019 roku udowodniły ponadto, że nawierzchnie asfaltowe, w których zastosowano porowate mieszanki mineralno-asfaltowe, w znaczącym stopniu ograniczają powstawanie pożaru od rozlanego paliwa.

Warto podkreślić, że w przypadku pożaru w tunelu, najważniejsze są pierwsze minuty od momentu pojawienia się ognia w samochodzie. Pożar powinien zostać opanowany zanim zapalą się części samochodu generujące największą ilość szkodliwych gazów, które stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla ludzi.