16.07.2021

Zaczynamy konkurs „Hotel dla zapylaczy”

Spółka ORLEN Asfalt ogłasza Konkurs pt: „Hotel dla zapylaczy”. Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci pracowników Spółki, z podziałem na trzy kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-11 lat, 12-17 lat.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną, wykonaną samodzielnie pracę o tematyce odpowiadającej tematyce Konkursu. Praca konkursowa to miejsce w którym mogą znaleźć schronienie owady zapylające. Zaliczymy do nich np. pszczoły porobnice, błonkoskrzydłe, biedronki, osy samotnice, pszczoły, pszczoły murarki, nożycówki, miesiarki, wałczatki, złotookowate. Praca powinna zostać wykonana przy użyciu takich materiałów jak: słoma, szyszki, trzcina, bambus, słomki, drewno, kora, metalowe puszki, liście, doniczki, cegła dziurawka.

Prace należy składać do 16 sierpnia 2021 w pokoju A19 ORLEN Asfalt sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39 09-400 Płock (budynek CUK). Praca powinna mieć przyklejoną kartkę na której należy podać: imię i nazwisko z podaniem kategorii wiekowej do jakiej jest zgłoszona.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 września 2021 roku. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.orlen-asfalt.pl. poprzez podanie listy Laureatów Konkursu zawierającej: imiona i nazwiska Laureatów Konkursu. Po ogłoszeniu wyników Konkursu każdy Uczestnik ma prawo do odebrania swojej Pracy zgłoszonej do Konkursu.

Dla Zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych oświadczeń, które należy wypełnić i dostarczyć wraz z pracą konkursową. W przypadku ich braku zgłoszenie do konkursu nie będzie ważne. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ewentualnego terminu podsumowania Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i osób wyróżnionych.