09.12.2021

Rekordowa frekwencja podczas Latającego Uniwersytetu Drogowego

Czwarta edycja projektu Latającego Uniwersytetu Drogowego, czyli cyklu warsztatów dla studentów kierunków związanych z budownictwem drogowym odbyła się na początku grudnia w Białymstoku. W tym roku wzięło w nich udział 35 studentów z pięciu polskich politechnik. Sponsorem i współorganizatorem wydarzenia był ORLEN Asfalt.

Projekt Latający Uniwersytet Drogowy (LUD) został zainicjowany w 2018 roku przez pracowników Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i ORLEN Asfalt. Dwa lata później do LUD dołączyli pracownicy i studenci z Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej. Celem projektu jest wymiana oraz przekazywanie doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie budownictwa drogowego. Do tej pory warsztaty w ramach LUD odbyły się w Białymstoku (2018), w Lublinie (2019) oraz w formie zdalnej (2020).

- Bardzo cieszymy się, że po roku przerwy LUD mógł ponownie odbyć się w formie stacjonarnej, gdyż na tym polega cała idea tego przedsięwzięcia. Warsztaty prowadzone są w laboratorium drogowym, na wyspecjalizowanym sprzęcie, przez osoby wywodzące się zarówno ze środowiska naukowego, jak i biznesowego. Dla naszej spółki to ważny projekt, gdyż potwierdza Naszą troskę o kształcenie przyszłych inżynierów budownictwa drogowego. Nasi pracownicy dysponują bardzo bogatą wiedzą, którą chętnie się dzielą z młodymi ludźmi, co z pewnością zaprocentuje dla nich w przyszłości – powiedział Członek Zarządu ORLEN Asfalt Alan Steinbarth.

Pod względem zaangażowanych uczelni oraz ilości studentów tegoroczna edycja była rekordowa wśród edycji organizowanych w formie stacjonarnej. Do ośrodków naukowych z Białegostoku, Lublina, Gdańska i Rzeszowa dołączyła Politechnika Krakowska, co dało łącznie liczbę 35 studentów, którzy wzięli udział w sześciu warsztatach. Jeden z nich pt. „Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie” został przygotowany i zrealizowany przez pracowników Biura Badań, Rozwoju i Innowacji spółki ORLEN Asfalt.

Podczas zajęć studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami z zakresu technologii nawierzchni drogowych oraz projektowania dróg, które niejednokrotnie wykraczały poza zakres programu zajęć na uczelniach. Udział w warsztatach było też okazją do integracji środowiska dydaktycznego związanego z branżą drogą.

Bardzo dobra atmosfera, która towarzyszy podczas warsztatów studentom i prowadzącym Latający Uniwersytet Drogowy, sprzyja nie tylko pogłębianiu wiedzy z zakresu aktualnych problemów inżynierii drogowej, ale także wspólnej integracji.