18.09.2021

Poznaliśmy laureatów konkursu „Hotel dla zapylaczy”

Trzynaście domków dla owadów własnoręcznie wykonanych przez swoje pociechy zgłosili do konkursu „Hotel dla zapylaczy” pracownicy ORLEN Asfalt. Praca konkursowa polegała na wykonaniu domku, w którym schronienie mogą znaleźć owady zapylające.

ORLEN Asfalt od lat realizuje działania z zakresu komunikacji wewnętrznej, wspierające zaangażowanie pracowników, kreatywność, wspólne cele i rozwój. W założenia te wpisuje się również konkurs dla dzieci pracowników spółki, którego celem co roku jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.

Tym razem dzieci pracowników ORLEN Asfalt miały do wykonania schronienie dla owadów zapylających, które odgrywają bardzo istotną rolę w środowisku przyrodniczym, chociażby w procesie zapylania roślin sadowniczych. Komisja konkursowa pod uwagę brała przede wszystkim walory artystyczne i estetyczne pracy oraz różnorodność wykorzystanych materiałów.

Dziękujemy za czas i zaangażowanie dzieci w przygotowanie prac konkursowych, a nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali:

Kategoria wiekowa 3-6 lat
I miejsce – Raniszewska Amelia
II miejsce – Domiński Oliwier
III miejsce – Jemkie Julia

Kategoria wiekowa 7-11 lat
I miejsce – Baranowski Krzysztof
II miejsce – Michalski Michał
III miejsce – Buczkowski Mikołaj

Kategoria wiekowa 12-17 lat
I miejsce – Andruszkiewicz Marcel
II miejsce – Kuźniewska Julia
III miejsce – Żaguń Filip

Nagrodę Specjalną za technikę wykonania pracy otrzymał: Jakub Jemkie.

Ponadto nagrody otrzymali również Andruszkiewicz Nadia, Maciąg Igor, Żaguń Maja.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w zabawie.