09.08.2021

ORLEN Asfalt wspiera samorządy w budowie dróg

ORLEN Asfalt rozpoczyna współpracę z pięcioma jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały objęte autorskim programem Innowacyjne Drogi Samorządowe. Celem projektu jest popularyzacja najnowocześniejszych technologii budowy dróg, które przełożą się na ich trwałość.

Innowacyjne Drogi Samorządowe to autorski program ORLEN Asfalt, w którym eksperci spółki doradzają samorządom w zakresie wdrożenia najnowszych metod budowy dróg oraz poprawie ich jakości. Do udziału w programie chętni zgłaszali się poprzez stronę www.innowacyjnedrogi.pl, a dla jednostek samorządu terytorialnego objętych programem ORLEN Asfalt przygotował szereg szkoleń oraz możliwość współpracy przy realizacji inwestycji drogowych.

Kapituła Programowa po szczegółowym zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami wybrała do współpracy pięć jednostek:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
Zarząd Dróg Powiatowych Lęborku,
Powiat Pruszkowski,
Gminę Miasto Płock,
Urząd Miasta Włocławek.

- Popularyzacja najnowszych technologii budowy dróg, które po prostu przełożą się na ich trwałość, to najważniejszy cel, jaki sobie postawiliśmy. Cieszę się, że tak wiele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowało się budową nowoczesnych, a jednocześnie solidnych dróg, które będą służyć przez pokolenia. Wszystkim nam zależy na tym, aby drogi, z których korzystamy były najwyższej jakości i spełniały swoją funkcję jak najdłużej. Na tym etapie mogliśmy wyróżnić pięć samorządów i gratuluję tym, które zostały objęte programem. Liczymy na owocną współpracę i już wkrótce przystąpimy do realizacji kolejnych etapów programu – powiedział prezes ORLEN Asfalt Marek Pietrzak.

Zwieńczeniem projektu będzie przyznanie podmiotom tytułu Ambasadora w Programie Innowacyjne Drogi Samorządowe, który ma być potwierdzeniem postawy proinnowacyjnej i wysokiej świadomości oraz dbałości o zapewnienie najwyższej jakości dróg na podległym sobie obszarze.

ORLEN Asfalt tytułem Ambasadora nagrodził dotychczas Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, którego jednym z wielu osiągnięć jest powszechne stosowanie jednej z najnowocześniejszych na świecie technologii - asfaltów wysokomodyfikowanych typu HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt). Główną zaletą tego typu produktu jest zapobieganie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym w postaci kolein oraz zwiększenie wytrzymałości warstw asfaltowych. Przeprowadzone badania pokazały, że dzięki zastosowaniu w procesie produkcji tego asfaltu znacznie większych ilości specjalnego polimeru, osiąga się ponadstandardowe właściwości lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze. Asfalty wysokomodyfikowane są szczególnie przydatne do zastosowań w nawierzchniach długowiecznych, które prawidłowo zaprojektowane i wykonane mogą służyć nawet do 50 lat bez konieczności przeprowadzania głębokich remontów. To przekłada się na pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zastosowanie asfaltów typu HiMA znacząco zwiększa trwałość budowanej drogi, a to pozwala zmniejszyć liczbę niezbędnych remontów tych nawierzchni asfaltowych. W konsekwencji rzadziej występują utrudnienia w ruchu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Efektem tego jest niższa emisja gazów emitowanych do atmosfery przez silniki spalinowe.

Więcej na temat HiMA na stronie www.orbiton.pl