19.11.2021

Grupa ORLEN pracuje nad asfaltami do mieszanek z recyklingu

Oferta Grupy ORLEN już w 2022 r. wzbogaci się o specjalne asfalty do mieszanek z materiałami z recyklingu. Asfalty te będzie można łączyć z destruktem asfaltowym pochodzącym ze starych dróg. Do tej pory destrukt był klasyfikowany jako odpad, ale decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska może obecnie służyć jako pełnowartościowy materiał do budowy dróg. Oszczędności związane z wykorzystaniem mieszanek z recyklingu szacowane są na ponad 400 mln zł rocznie.

- Uważnie śledzimy trendy, rynek asfaltu i nasze konkurencyjne otoczenie. Branża drogowa coraz odpowiedzialniej podchodzi do wyzwań ekologicznych i założeń Zielonego Ładu. Dlatego recykling starych nawierzchni drogowych staje się jednym z głównych kierunków rozwoju technologii budowy dróg. W ORLEN Asfalt pracujemy nad wprowadzeniem nowego produktu, który będzie odpowiedzią nie tylko na potrzeby rynkowe, ale również na ekologiczne wyzwania. Możliwość recyklingu dróg asfaltowych to unikalna cecha, która wyróżnia je na tle innych technologii – mówi Alan Steinbarth, członek Zarządu ORLEN Asfalt.

Każda nawierzchnia drogowa z czasem ulega degradacji, co wiąże się z koniecznością wzmocnienia albo całej konstrukcji lub wymiany jednej, bądź kilku jej warstw. Naprawa drogi polega m.in. na frezowaniu, w wyniku którego powstaje tzw. destrukt asfaltowy (ang. reclaimed asphalt pavement – RAP). W przypadku nawierzchni asfaltowych, materiał pochodzący z ich rozbiórki może być ponownie wykorzystany jako składnik nowej nawierzchni. Można je zatem w 100 proc. poddać recyklingowi. Pozwala to na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych czyli skał, z których produkowane jest kruszywo. Umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczenie energochłonności procesu budowlanego.

Asfalt, nad którym pracuje obecnie ORLEN Asfalt przeznaczony będzie do mieszanek wykorzystujących duże ilości granulatu asfaltowego. Nowe produkty trafią do oferty Grupy ORLEN już w 2022 roku. Ich wykorzystanie pozwoli uniknąć już na etapie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych dodawania innych środków, które mają na celu poprawę właściwości asfaltu.
Działania te wpisują się w strategię Grupy ORLEN, która konsekwentnie inwestuje w przyjazne środowisku technologie oraz podejmuje działania biznesowe, aby do 2050 roku stać się neutralną emisyjnie.

Stosowanie granulatu asfaltowego do nawierzchni nie ma wpływu na ich trwałość. Potwierdzają to działania niektórych państw UE oraz USA, gdzie zawartość destruktu w nowo budowanych drogach dochodzi nawet do 95 procent.