28.06.2021

Grupa ORLEN Asfalt na E&E Congress

W czerwcu Grupa ORLEN Asfalt wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej nawierzchniom asfaltowym. Przedstawiciele ORLEN Asfalt oraz ORLEN Asfalt Česká brali aktywny udział w wydarzeniu jako prelegenci, a spółki były także Srebrnym Sponsorem kongresu.

Eurasphalt & Eurobitum Congress to jedno z największych spotkań branży drogowej w Europie. Wydarzenie odbywa się co cztery lata i pierwotnie siódma edycja miała odbyć się w 2020 roku w Madrycie. Ze względu na sytuację pandemiczną w Europie została przeniesiona na ten rok i w całości została zrealizowana na nowoczesnej platformie online, która dawała uczestnikom wiele możliwości interakcji, tworząc tym samym interaktywną przestrzeń do dyskusji na temat „Asfalt 4.0 dla mobilności przyszłości”. Celem konferencji było podkreślenie znaczenia efektywnej europejskiej sieci drogowej oraz badań i prac nad nowymi rozwiązaniami, które mają przygotować branżę asfaltową na wyzwania, przed którymi stajemy w kontekście zachodzących zmian technologicznych. Tematyka kongresu przyciągnęła ponad 250 osób z całego świata oraz wiele międzynarodowych firm o zasięgu globalnym.

Na kongresie tej rangi nie mogło zabraknąć spółek ORLEN Asfalt oraz ORLEN Asfalt Česká republika, reprezentujących segment asfaltowy Grupy Kapitałowej ORLEN. Obie firmy były Srebrnym Sponsorem kongresu , a swój wykład pt. Compactibility of asphalt mixtures with highly polymer modified bitumen (HiMA) zaprezentował ekspert z Biura Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt – Przemysław Ostrowski.

Uczestnicy E&E Congress mieli również możliwość odwiedzenia interaktywnego stoiska Grupy ORLEN Asfalt i pobrania unikatowych publikacji przetłumaczonych na język angielski: Poradnika Asfaltowego 2021 oraz Poradnika stosowania asfaltów wysokomodyfikowanych. Obie książki zebrały bardzo pozytywne recenzje i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników kongresu, podobnie jak samo stoisko, które zostało odwiedzone blisko 400 razy.

- Grupa ORLEN Asfalt jest jednym z wiodących dostawców asfaltów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie jest jednym z liderów w zakresie rozwoju technologii asfaltowej budowy dróg. Skutecznie rozwijamy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom i trendom rynkowym. Udział w Eurasphalt & Eurobitum Congress pozwolił nam ponownie potwierdzić naszą pozycję na europejskim rynku asfaltów oraz pokazać efekty wielu badań nad wykorzystaniem asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA w drogownictwie – podsumował kongres prezes ORLEN Asfalt Marek Pietrzak.

Dla Grupy ORLEN Asfalt to kolejne już uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez European Asphalt Pavement Association (EAPA) and Eurobitume. W przeszłości spółka zaprezentowała się podczas kongresów w Berlinie w 2018 roku oraz Pradze w 2016 roku.