28.06.2021

Akcja wolontariuszy ORLEN Asfalt

W ramach Tygodnia Wolontariatu z Fundacją ORLEN, pracownicy spółki ORLEN Asfalt przeprowadzili działania na rzecz ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Płocku. Zadanie polegało na wykonaniu nasadzeń zielieni na terenie przyległym do ośrodka.

- Spółka ORLEN Asfalt od wielu lat realizuje akcje wolontariatu na terenie Płocka. W przeszłości były robione budy dla psów w schronisku, malowane pokoje w Domu Samotnej Matki oraz pomieszczenia w bibliotece im. Wandy Chotomskiej, a także przygotowywane paczki dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie – mówi Członek Zarządu ORLEN Asfalt Alan Steinbarth. – W związku z tym decyzja o przyłączeniu się do Tygodnia Wolontariatu z Fundacją ORLEN przyszła dosyć naturalnie. Jest to nie tylko nasza pomoc na rzecz lokalnych społeczności, ale także forma integracji naszych pracowników, którzy mogli sprawdzić się w pracy zespołowej niezwiązanej z wykonywanymi na co dzień obowiązkami.

W tym roku pracownicy ORLEN Asfalt posadzili drzewka wokół budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego na ulicy Południowej w Płocku. Ponadto podjęli się prac ogrodniczych mających na celu podniesienie estetyki całej realizacji. Wolontariusze swoją obecnością szybko zwrócili na siebie uwagę mieszkańców ośrodka, którzy chętnie przyłączyli do pracy, co z przyczyniło się do osiągnięcia końcowego efektu.

W Płocku funkcjonują cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zadaniem ośrodka na ulicy Południowej jest zapewnienie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych. Budynek wybudowano w 2019 w miejscu Policyjnej Izby Dziecka.